Bolsas Y Mercados Espanoles SA (BOLYY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Bolsas Y Mercados Espanoles SA (BOLYY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 06, 2020$0.227
Dec 26, 2019$0.335
Sep 11, 2019$0.221
May 08, 2019$0.320
Dec 28, 2018$0.343
Sep 12, 2018$0.233
May 09, 2018$0.465
Dec 27, 2017$0.359
Sep 06, 2017$0.241
May 04, 2017$0.437
Dec 29, 2016$0.315
Sep 13, 2016$0.223
May 03, 2016$0.530
Dec 30, 2015$0.327
Sep 08, 2015$0.225
May 05, 2015$0.498
Dec 24, 2014$0.365
Sep 09, 2014$0.258
May 08, 2014$0.447
Dec 26, 2013$0.413
Sep 04, 2013$0.265
Jun 24, 2013$0.242
May 09, 2013$0.384
Dec 27, 2012$0.391
Sep 04, 2012$0.250
May 17, 2012$0.233
May 10, 2012$0.375
Dec 22, 2011$0.378
Sep 06, 2011$0.263
May 19, 2011$0.252
May 11, 2011$0.401
Dec 22, 2010$0.373
Sep 07, 2010$0.260
May 18, 2010$0.221
May 04, 2010$0.357
Dec 22, 2009$0.409
Sep 04, 2009$0.279
May 04, 2009$0.629