Bolsas Y Mercados Espanoles SA (BOLYY) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Bolsas Y Mercados Espanoles SA (BOLYY):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 06, 2020$0.227
Dec 26, 2019$0.335
Sep 11, 2019$0.222
May 08, 2019$0.321
Dec 28, 2018$0.343
Sep 12, 2018$0.234
May 09, 2018$0.472
Dec 27, 2017$0.354
Sep 06, 2017$0.235
May 04, 2017$0.436
Dec 29, 2016$0.315
Sep 13, 2016$0.226
May 03, 2016$0.528
Dec 30, 2015$0.329
Sep 08, 2015$0.218
May 05, 2015$0.478
Dec 24, 2014$0.365
Sep 09, 2014$0.263
May 08, 2014$0.451
Dec 26, 2013$0.413
Sep 04, 2013$0.265
Jun 24, 2013$0.151
May 09, 2013$0.393
Dec 27, 2012$0.396
Sep 04, 2012$0.252
May 17, 2012$0.240
May 10, 2012$0.394
Dec 22, 2011$0.391
Sep 06, 2011$0.289
May 19, 2011$0.267
May 11, 2011$0.444
Dec 22, 2010$0.398
Sep 07, 2010$0.263
May 18, 2010$0.233
May 04, 2010$0.404
Dec 22, 2009$0.333
Sep 04, 2009$0.224
May 04, 2009$0.523