BANCO MACRO BANSUD S.A. (BMA) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for BANCO MACRO BANSUD S.A. (BMA):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 10, 2019$2.249
May 11, 2018$2.235
Jun 14, 2017$0.002
Jun 08, 2017$0.753
Aug 12, 2016$0.749
Mar 23, 2016$0.260
Jun 26, 2014$1.235
May 06, 2011$2.081
Jun 11, 2010$0.891
Sep 10, 2009$0.649
May 14, 2008$0.794
May 21, 2007$0.486
May 17, 2006$0.312