Banco Santander SA (BCDRF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Banco Santander SA (BCDRF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 01, 2020$0.100
Oct 30, 2019$0.112
Apr 29, 2019$0.073
Jan 30, 2019$0.075
Oct 18, 2018$0.035
Jul 30, 2018$0.075
Apr 27, 2018$0.072
Jan 30, 2018$0.074
Oct 18, 2017$0.047
Aug 02, 2017$0.069
Apr 27, 2017$0.058
Jan 30, 2017$0.057
Oct 18, 2016$0.045
Jul 27, 2016$0.058
Apr 28, 2016$0.055
Feb 01, 2016$0.052
Oct 20, 2015$0.050
Aug 03, 2015$0.052
Apr 14, 2015$0.150
Jan 14, 2015$0.172
Oct 20, 2014$0.193
Jul 15, 2014$0.203
Apr 14, 2014$0.199
Jan 15, 2014$0.196
Oct 16, 2013$0.153
Jul 15, 2013$0.146
Apr 12, 2013$0.150
Jan 15, 2013$0.166
Oct 17, 2012$0.161
Jul 13, 2012$0.152
Apr 13, 2012$0.233
Jan 16, 2012$0.122
Dec 01, 2011$0.117
Oct 17, 2011$0.140
Aug 01, 2011$0.156
May 02, 2011$0.275
Jan 17, 2011$0.126
Oct 15, 2010$0.135
Aug 02, 2010$0.144
May 03, 2010$0.237
Feb 01, 2010$0.139
Aug 03, 2009$0.158
May 01, 2009$0.276
Feb 02, 2009$0.127
Nov 03, 2008$0.138
Aug 01, 2008$0.170
May 02, 2008$0.352