Banco Santander SA (BCDRF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Banco Santander SA (BCDRF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 01, 2020$0.100
Oct 30, 2019$0.111
Apr 29, 2019$0.072
Jan 30, 2019$0.074
Oct 18, 2018$0.035
Jul 30, 2018$0.076
Apr 27, 2018$0.073
Jan 30, 2018$0.074
Oct 18, 2017$0.047
Aug 02, 2017$0.071
Apr 27, 2017$0.060
Jan 30, 2017$0.059
Oct 18, 2016$0.045
Jul 27, 2016$0.060
Apr 28, 2016$0.057
Feb 01, 2016$0.054
Oct 20, 2015$0.050
Aug 03, 2015$0.055
Apr 14, 2015$0.150
Jan 14, 2015$0.172
Jan 09, 2015$0.142
Oct 20, 2014$0.193
Jul 15, 2014$0.203
Apr 14, 2014$0.199
Jan 15, 2014$0.196
Oct 16, 2013$0.153
Jul 15, 2013$0.146
Apr 12, 2013$0.150
Jan 15, 2013$0.152
Oct 17, 2012$0.150
Jul 13, 2012$0.152
Apr 13, 2012$0.220
Jan 17, 2012$0.119
Jan 16, 2012$0.112
Dec 01, 2011$0.117
Oct 17, 2011$0.126
Aug 01, 2011$0.135
May 02, 2011$0.229
Jan 17, 2011$0.117
Oct 15, 2010$0.119
Aug 02, 2010$0.135
Jul 26, 2010$0.135
May 03, 2010$0.222
Apr 23, 2010$0.222
Feb 01, 2010$0.123
Jan 25, 2010$0.123
Oct 16, 2009$0.120
Oct 08, 2009$0.120
Aug 03, 2009$0.135
Jul 27, 2009$0.135
May 04, 2009$0.257
Apr 23, 2009$0.257
Feb 02, 2009$0.123
Jan 26, 2009$0.123
Nov 03, 2008$0.135
Oct 27, 2008$0.135
Aug 01, 2008$0.135
Jul 25, 2008$0.135
May 02, 2008$0.336