Ameriana Bancorp (ASBI) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Ameriana Bancorp (ASBI):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Dec 15, 2015$0.040
Oct 14, 2015$0.040
Jun 10, 2015$0.040
Apr 08, 2015$0.040
Dec 23, 2014$0.020
Sep 17, 2014$0.020
Jul 09, 2014$0.020
Apr 09, 2014$0.020
Dec 24, 2013$0.010
Oct 02, 2013$0.010
Jul 02, 2013$0.010
Apr 03, 2013$0.010
Dec 26, 2012$0.010
Oct 03, 2012$0.010
Jul 03, 2012$0.010
Apr 03, 2012$0.010
Dec 28, 2011$0.010
Oct 05, 2011$0.010
Jul 06, 2011$0.010
Apr 06, 2011$0.010
Dec 29, 2010$0.010
Oct 06, 2010$0.010
Jul 07, 2010$0.010
Apr 07, 2010$0.010
Dec 09, 2009$0.010
Sep 09, 2009$0.010
Jun 10, 2009$0.040
Mar 11, 2009$0.040
Dec 10, 2008$0.040
Sep 10, 2008$0.040
Jun 11, 2008$0.040
Mar 12, 2008$0.040
Dec 12, 2007$0.040
Sep 12, 2007$0.040
Jun 13, 2007$0.040
Mar 22, 2007$0.040
Dec 13, 2006$0.040
Sep 13, 2006$0.160
Jun 14, 2006$0.160
Mar 15, 2006$0.160
Dec 28, 2005$0.160
Sep 14, 2005$0.160
Jun 08, 2005$0.160
Mar 09, 2005$0.160
Dec 15, 2004$0.160
Sep 15, 2004$0.160
Jun 09, 2004$0.160
Mar 10, 2004$0.160
Dec 11, 2003$0.160
Sep 10, 2003$0.160
Jun 11, 2003$0.160
Mar 12, 2003$0.160
Dec 11, 2002$0.160
Sep 11, 2002$0.160
Jun 12, 2002$0.160
Mar 13, 2002$0.160
Dec 12, 2001$0.160
Sep 12, 2001$0.150
Jun 13, 2001$0.150
Mar 14, 2001$0.150
Dec 13, 2000$0.150
Sep 13, 2000$0.150
Jun 14, 2000$0.150
Mar 15, 2000$0.150
Dec 15, 1999$0.150
Sep 15, 1999$0.150
Jun 09, 1999$0.150
Mar 10, 1999$0.150
Dec 16, 1998$0.150
Sep 09, 1998$0.160
Jun 10, 1998$0.160
Mar 11, 1998$0.160
Dec 10, 1997$0.160
Sep 10, 1997$0.160
Jun 11, 1997$0.150
Mar 12, 1997$0.150
Dec 11, 1996$0.150
Sep 11, 1996$0.140
Jun 12, 1996$0.140
Mar 13, 1996$0.140
Dec 13, 1995$0.170
Sep 13, 1995$0.170
Jun 14, 1995$0.150
Mar 13, 1995$0.150
Dec 23, 1994$0.250
Dec 12, 1994$0.150
Sep 12, 1994$0.150
Jun 13, 1994$0.150
Mar 14, 1994$0.150
Dec 13, 1993$0.150
Sep 13, 1993$0.200
Jun 14, 1993$0.200
Mar 15, 1993$0.180
Dec 14, 1992$0.180
Sep 14, 1992$0.180
Jun 08, 1992$0.160
Mar 16, 1992$0.160
Dec 16, 1991$0.160
Sep 16, 1991$0.140
Jun 10, 1991$0.140