Admiral Group Plc (AMIGF) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Admiral Group Plc (AMIGF):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Sep 05, 2019$0.772
May 09, 2019$0.858
Sep 06, 2018$0.774
May 10, 2018$0.786
Sep 07, 2017$0.730
May 11, 2017$0.666
Sep 08, 2016$0.839
May 12, 2016$0.916
Sep 10, 2015$0.871
May 07, 2015$0.830
Sep 10, 2014$0.884
Apr 30, 2014$0.946
Sep 11, 2013$0.225
May 01, 2013$0.214
Sep 28, 2011$0.216
May 18, 2011$0.192
Oct 06, 2010$0.326
Mar 10, 2010$0.331