ALON USA ENERGY INC (ALJ) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for ALON USA ENERGY INC (ALJ):

Ex-Dividend DateDividend Amount
May 18, 2017$0.150
Mar 07, 2017$0.150
Dec 05, 2016$0.150
Aug 17, 2016$0.150
May 17, 2016$0.150
Feb 24, 2016$0.150
Dec 04, 2015$0.150
Sep 03, 2015$0.150
May 15, 2015$0.150
Feb 24, 2015$0.100
Nov 28, 2014$0.310
Sep 04, 2014$0.100
May 28, 2014$0.060
Feb 26, 2014$0.060
Nov 29, 2013$0.060
Sep 03, 2013$0.060
May 29, 2013$0.220
Feb 27, 2013$0.040
Nov 29, 2012$0.040
Aug 31, 2012$0.040
May 30, 2012$0.040
Feb 28, 2012$0.040
Nov 29, 2011$0.040
Aug 30, 2011$0.040
May 27, 2011$0.040
Feb 25, 2011$0.040
Nov 26, 2010$0.040
Aug 27, 2010$0.040
May 26, 2010$0.040
Mar 11, 2010$0.040
Nov 25, 2009$0.040
Aug 27, 2009$0.040
May 27, 2009$0.040
Mar 12, 2009$0.040
Nov 25, 2008$0.040
Aug 27, 2008$0.040
May 28, 2008$0.040
Feb 27, 2008$0.040
Nov 28, 2007$0.040
Aug 29, 2007$0.040
May 30, 2007$0.040
Feb 27, 2007$0.040
Nov 29, 2006$0.040
Aug 30, 2006$2.540
May 30, 2006$0.040
Feb 27, 2006$0.040