Analog Devices Inc (ADI) Dividend History

Loading Chart...

Dividend Payment History for Analog Devices Inc (ADI):

Ex-Dividend DateDividend Amount
Feb 27, 2020$0.620
Dec 05, 2019$0.540
Aug 29, 2019$0.540
May 30, 2019$0.540
Feb 28, 2019$0.540
Nov 28, 2018$0.480
Aug 30, 2018$0.480
Jun 07, 2018$0.480
Mar 08, 2018$0.480
Nov 30, 2017$0.450
Sep 07, 2017$0.450
Jun 07, 2017$0.450
Feb 22, 2017$0.450
Nov 30, 2016$0.420
Aug 24, 2016$0.420
May 25, 2016$0.420
Feb 24, 2016$0.420
Dec 02, 2015$0.400
Aug 26, 2015$0.400
May 27, 2015$0.400
Feb 25, 2015$0.400
Dec 03, 2014$0.370
Sep 03, 2014$0.370
May 28, 2014$0.370
Feb 26, 2014$0.370
Dec 04, 2013$0.340
Aug 28, 2013$0.340
May 29, 2013$0.340
Feb 27, 2013$0.340
Dec 05, 2012$0.300
Aug 29, 2012$0.300
May 30, 2012$0.300
Mar 07, 2012$0.300
Nov 30, 2011$0.250
Aug 24, 2011$0.250
May 25, 2011$0.250
Mar 02, 2011$0.220
Dec 01, 2010$0.220
Aug 25, 2010$0.220
May 26, 2010$0.220
Mar 03, 2010$0.200
Dec 02, 2009$0.200
Aug 25, 2009$0.200
May 27, 2009$0.200
Mar 04, 2009$0.000
Dec 03, 2008$0.200
Aug 27, 2008$0.200
May 28, 2008$0.200
Mar 05, 2008$0.180
Dec 05, 2007$0.180
Aug 29, 2007$0.180
May 30, 2007$0.180
Mar 07, 2007$0.180
Nov 21, 2006$0.160
Aug 23, 2006$0.160
May 24, 2006$0.160
Feb 22, 2006$0.121
Nov 22, 2005$0.120
Aug 24, 2005$0.100
May 25, 2005$0.100
Feb 23, 2005$0.060
Dec 01, 2004$0.060
Aug 25, 2004$0.060
May 26, 2004$0.060
Feb 25, 2004$0.040
Nov 25, 2003$0.000